Публікації / - Донецький Національний Технічний Університет (Стисла довідка)

- Донецький Національний Технічний Університет (Стисла довідка)

Про ДонНТУ

Тематичні угруповання
ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ - 90 років: віртуальні експозиції музею/IСТОРIЯ ДонНТУ/Етапи становлення ДонНТУ


Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) – один з найбільших технічних вузів України.

Заснований у травні 1921 року, він у 1926 р. був реорганізований у гірничий інститут, у 1935 р. – в індустріальний, у 1960 р. – в політехнічний, у 1993 р. – в державний технічний університет, а у 2001 р. університету надано статус національного.

За майже 90-річну історію університет підготував близько 142 тис. фахівців, у тому числі більш ніж 3000 – іноземних, для 87 країн світу. Серед випускників ДонНТУ – керівники країни, регіонів, міністерств, промислових підприємств, відомі державні і політичні діячі, вчені.

У 1941 р. наш університет, перший серед технічних навчальних закладів України, за заслуги у підготовці висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів нагороджено орденом Трудового Червоного Прапору, а у 2003 році за успіхи у підготовці інженерних кадрів для В’єтнамської народної республіки нагороджений орденом Дружби В’єтнаму.

Донецький національний технічний університет – родоначальник вищої технічної та економічної освіти у Донбасі. На базі його структурних підрозділів створені Донбаська державна академія машинобудування (м. Краматорськ) і Донбаська національна академія будівництва та архітектури (м. Макіївка), а також ряд науково-дослідних і проектних інститутів.

До складу університету входять 6 інститутів, 22 факультети, магістратура державного управління, 5 технікумів, підготовче відділення для іноземних громадян, 3 навчальних центри, кафедра військової підготовки, науково-дослідна частина, 2 проблемні лабораторії, науково-технічна бібліотека з фондом понад 1,9 млн. томів, німецький читальний зал Гете-інституту, сучасний спортивний комплекс.

При ДонНТУ також функціонують “Школа прав людини”, “Фонд підтримки прогресивних реформ”, “Спілка друзів Донецької політехніки”, технопарк.

Технічний університет веде підготовку фахівців за 36 напрямами, які включають 65 спеціальностей ІІІ і ІV рівнів акредитації, а також за 17 спеціальностями І рівня акредитації. На цей час в ДонНТУ навчається близько 28 тис. студентів та слухачів.

Матеріально-технічна база: 33 навчальних, лабораторних і науково-виробничих корпусів, 20 гуртожитків, 6 спортивних комплексів, спортивний манеж, басейн, 5 студентських їдалень, два оздоровчих комплекси.

Викладацький корпус 98-и кафедр і сорока їх філій структурних підрозділів ІV рівня акредитації нараховує 1561 чол., серед них: 1 академік і 2 член-кореспондент НАН України, 50 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій, 25 заслужених діячів науки і заслужених працівників освіти України, 3 заслужених винахідників, 3 заслужених тренерів України, 1 заслужений шахтар України, 120 докторів наук, професорів і біля 670 кандидатів наук, доцентів.

Вперше в Україні Донецький національний технічний університет розробив концепцію і створив технічні факультети із викладанням спеціальних дисциплін іноземними мовами. Один із них, німецький технічний, створений у 1992 році спільно з Магдебурзьким університетом при підтримці фірми “Сіменс”, визнаний еталонним пілот-проектом DAAD.

З 1996 року у Донецькому національному технічному університеті, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.95 № 560, відкрита і успішно діє магістратура державного управління, в якій для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування за 14 років підготовлено 1141 магістр за спеціальністю “Державна служба”.

На основі багаторічної теоретичної і експериментальної діяльності склалися 10 відомих в Україні та за її межами наукових шкіл в галузях: геологія, геодезія, гірництво, металургія і металознавство, електромеханіка і автоматизація, енергетика і електротехніка, хімічна технологія та екологія, комп’ютерна інженерія та економіка.

Тільки за останні роки роботи вчених ДонНТУ відзначені вісьма Державними преміями України. Результати восьми фундаментальних досліджень професорів університету зареєстровані як наукові відкриття. ДонНТУ є власником більше 100 діючих патентів на винаходи і корисні моделі. У 2009-2010 роках співробітники університету виконали та впровадили 9 розробок регіонального та 1 міського призначення. В 2009 році вчені ДонНТУ одержали найвищу нагороду «Святий Георгій» на міжнародному форумі «Високі технології XXI століття», якій відбувався у Москві.

Університет постійно здійснює підготовку кандидатів наук за 45 та докторів наук за 38 спеціальностями. На цей час функціонують 7 спеціалізованих рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій за 18 спеціальностями.

Традиційно Донецький національний технічний університет приділяє велику увагу розвитку творчих здібностей студентів шляхом залучення їх до наукової роботи. За показниками науково-дослідної роботи студентів ДонНТУ багато років займає передові позиції в країні. Якість інженерної підготовки двічі відзначалася і на світовому рівні: на всесвітніх конгресах з інженерної освіти у 1995 р. – бронзовою медаллю, а у 2000 р. – срібною медаллю. У 2009 р. за підсумками Всеукраїнських олімпіад студенти університету отримали 26 призових місць. Це один з найкращих показників серед всіх вузів України. Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 58 студентів, Міжнародного конкурсу – 15 студентів. 1 студентська наукова робота нагороджена премією НАН України і 2 роботи відзначені Похвальною грамотою НАН України.

ДонНТУ – визнаний в світі вищий навчальний заклад, який активно здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво з 147 відомими університетами світу і 30 зарубіжними фірмами, є членом 22 провідних міжнародних освітніх організацій, серед яких “Асоціація Європейських Університетів” (Женева, Швейцарія), “Міжнародний центр Інженерної Освіти при ЮНЕСКО” (Мельбурн, Австралія), “Європейське товариство інженерної освіти”.

ДонНТУ – один із засновників Асоціації ректорів технічних університетів України.

Університет вкладає значні кошти у збереження і розвиток матеріальної бази, створення сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій.

На цей час ДонНТУ будує сучасний інформаційно-бібліотечний центр загальною площею близько 10000 м2.

В навчальний процес впроваджено понад 1800 комп’ютерних місць. Створена одна з найбільш розвинених в Україні корпоративна комп’ютерна мережа. Вона поєднує понад 1800 комп’ютерів і понад 25 серверів, розташованих у 10 навчальних корпусах. Мережа має вихід у INTERNET через 2 зовнішніх канали. У найбільш насичених комп’ютерною технікою корпусах прокладені оптико-волоконні лінії зв’язку. ДонНТУ виступив співзасновником і активним учасником Національної телекомунікаційної мережі навчальних та наукових закладів України “УРАН”, будучи регіональним координатором цієї мережі у Донбасі.


Источники
Донецький національний технічний університет
Страница источника

Упоминается в статьях
Вехи истории ДонНТУ: рік за роком