Публікації / Пам'ятні дати 2011 року

Пам'ятні дати 2011 року


Тематичні угруповання
ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ - 90 років: віртуальні експозиції музею/ВИЗНАЧНІ ДАТИ В ІСТОРІЇ ДонНТУ/Пам'ятні дати


2011

Січень

1 - 75 років від дня народження Коломоець О.Ф., к.т.н., професора кафедри "Нарисна геометрія і інженерна графіка".

2 - 65 років від дня народження Скобцова Ю.А., д.т.н., професора кафедри "АСУ".

12 - 70 років від дня народження Семенченко А.К., д.т.н, професора, зав. кафедрою гірничих машин.

14 - 110 років від дня народження Сорокіна В.О. (1901-1973), д.т.н., проф., Заслуженого винахідника України.

Лютий

10 - 70 років від дня народження Мачикіна В.І. (1941-1985), д.т.н., проф., лауреата Державної премії СРСР.

10 - 75 років від дня народження Черняєва В.І. (1936-1997), д.т.н, проф.., лауреата Державної премії України.

10 - 65 років від дня народження Дмітрієвої О.М., професора кафедри "Електричні системи", лауреата премії НАН України ім. Лебєдєва.

13 - 60 років від дня народження Горбатенко В.П., д.т.н., професора кафедри "Матеріалознавство".

16 - 85 років від дня народження Казанцева Є.І., д.т.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України.

19 - 50 років від дня народження Борщевського С.В., д.т.н., професора кафедри "Будівництво шахт і підземних споруд".

21 - 70 років від дня народження Алімова В.І., д.т.н., професора кафедри "Фізичне матеріалознавство".

Березень

12- 80 років від дня народження Борисова О.А., (1931-2000), д.т.н, проф..

13 - 75 років від дня народження Гольцова В.О., д.т.н, проф., зав. кафедрою фізики.

14 - 75 років від дня народження Гребельного В.І., к.е.н., професора кафедри "Бухгалтерський облік і аудит".

Квітень

14 - 60 років від дня народження Гавриленко Ю.М., д.т.н., професора кафедри "Геонінформатика і геодезія".

16- 60 років від дня народження Навки І.П, к.і.н., доц., Заслуженого працівника освіти України.

26 - 75 років від дня народження Шевцова М.Р., д.т.н., проф., зав. кафедрою "Будівництво шахт і підземних споруд", Заслуженого винахідника України.

27 - 80 років від дня народження Ніколіна В.І., д.т.н., проф., Лауреата Державної премії України.

Травень

4 - 80 років від дня народження Гуляєва В.Г., д.т.н., проф.., Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної премії України.

5 - 100 років від дня народження Бойко М.П. (1911-1995), Героя Радянського Союзу.

13 - 65 років від дня народження Саржана А.О., д.і.н., проф., зав.кафедрою "Історія і право".

16 - 75 років від дня народження Карася С.В. (1936-2009), д.т.н., проф.

30 - 75 років від дня народження Ковальова О.П., д.т.н., професора кафедри "ЕПМ".

Червень

15 - 80 років від дня народження Івачова Л.М., д.т.н., проф., Лауреата Державної премії СРСР.

16 - 75 років від дня народження Косолапова Ю.Ф., к.фіз-мат.н., професора кафедри "Вища математика".

Липень

3 - 60 років від дня народження Горбатенко В.П., д.т.н., професора кафедри "Фізичне матеріалознавство".

3 - 105 років від дня народження Липковича С.М. (1906-1996), д.т.н., проф.

14 - 20 років від дня смерті Штокмана І.Г. (1920-1991), д.т.н., проф., Заслуженого працівника вищої школи України.

17 - 70 років від дня народження Сопілкіна Г.В., (1941-2000), д.т.н., проф.

27 - 55 років від дня народження Авєріна Г.В., д.т.н., проф., зав. кафедрою "Комп'ютерні системи моніторингу".

Серпень

3 - 70 років від дня народження Костенко В.І., к.т.н., проф., зав. кафедрою "Електротехніка", Заслуженого працівника освіти України.

11 - 75 років від дня народження Малишко І.О., д.т.н., професора кафедри "Металорізальні верстати і інструменти".

24 - 80 років від дня народження Ярошевського С.Л., д.т.н., професора кафедри "Руднотермічні процеси та маловідходні технології"

30 - 65 років від дня народження Шульгіна Г.М. (1946-2000), д.т.н., проф.

31 - 30 років від дня смерті ректора ДІІ-ДПІ Богомолова М.А.(1907-1991).

Вересень

5 - 65 років від дня народження Козиряцького Л.М., к.т.н., професора кафедри "Енергомеханічні системи".

9 - 65 років від дня народження Надтоки Т.Б., к.е.н.,професора кафедри "Економіка і маркетинг".

24 - 65 років від дня народження Стародубцева Є.В., к.е.н., професора кафедри "Бухгалтерський облік і аудит".

25 - 80 років від дня народження Морєва О.М., д.т.н., проф.

25 - 100 років від дня народження Черкашнєва І.Т. (1911-1967), випускника ДІІ 1935 р., Героя Радянського Союзу.

Жовтень

6 - 60 років від дня народження Сафьянца С.М., д.т.н., професора, декана фізико-металургійного факультету.

8 - 60 років від дня народження Петренко Ю.А., д.т.н., професора кафедри "Розробка родовищ корисних копалин".

10 - 80 років від дня народження Коновалова Ю.В., д.т.н., професора кафедри "Обробка металів тиском", Заслуженого діяча науки і техніки України.

15 - 70 років від дня народження Кравцова В.В., д.т.н., професора кафедри "Технічна теплофізика".

17 - 85 років від дня народження Баранова О.О. (1926- 2008.), д.т.н., проф.

Листопад

3 - 65 років від дня народження Малєєва В.Б., д.т.н., професора кафедри "Теоретична механіка".

7- 80 років від дня народження Євдокимова Ф.І., д.т.н., професора кафедри "Економіка і маркетинг", Заслуженого працівника освіти України.

8 - 50 років від дня народження Привалова В.А., д.гео-мін.н., професора кафедри "Геологія".

11 - 70 років від дня народження Зорі А.А., д.т.н., проф.., Заслуженого діяча науки і техніки України.

15 - 60 років від дня народження Назімко О.І., д.т.н., проф., зав. кафедрою "Збагачення корисних копалин".

16 - 80 років від дня народження Тарасенко Г.Д., д.е.н., професора кафедри "Економічна теорія", Заслуженного працівника освіти України.

17 - 70 років від дня народження Чальцева М.М., проф.., директора Горлівського автодорожнього інституту.

25 - 75 років від дня народження Романько Г.О., проректора з АГР.

Грудень

5 - 65 років від дня народження Лесіной М.Ю., д.фіз-мат.н., професора кафедри "Вища математика".

5 - 100 років від дня народження Коновалова В.К. (1911-1967), випускника Донецького гірничого інституту 1932 р., Героя Радянського Союзу.


Автори
Ковальова Лідія Дмитрівна

Источники
Донецький національний технічний університет
Страница источника