Публікації / Перше десятіриччя (1921-1930)

Перше десятіриччя (1921-1930)


Тематичні угруповання
ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ - 90 років: віртуальні експозиції музею/IСТОРIЯ ДонНТУ/Літопис: вехі історії ДонНТУ: рік за роком

ДонНТУ - рік за роком: 1921 - рік перший...

1921р. - Рік перший

- 30 травня 1921 р. - урочисте відкриття Донецького гірського технікуму (ДГТ). В якості навчального корпусу міська влада виділили будинок колишнього Комерційного училища (нині 2 навчальний корпус). Студентами стали близько 200 осіб.
- Створено лабораторії (фізики, хімії та природознавства), бібліотека.
- До кінця 1921 р. в ДГТ почали працювати гуртожиток на 100 осіб, їдальня, лазня, пральня.

1922 р. - рік другий

- Вперше в СРСР у Донецькому гірничому технікумі на правах особливого факультету створені Вищі інженерні курси (ВІК), які прискорено без відриву від виробництва готували фахівців високої кваліфікації.
- Почалися заняття студентів першого набору гірничо-механічної спеціальності.
- Всеукраїнський центральний виконавчий комітет нагородив Донецький гірничий технікум Червоним прапором ВУЦВК. У постанові зазначалося: «Менш ніж за рік свого існування технікум виріс у велике навчальний заклад, який повністю (і якістю, і обладнанням) перевершує майстерні найстаріших вищих навчальних закладів, створювалися десятиліттями».
- З 1922 по 1925 рр.. в Донецькому гірничому технікумі навчався майбутній глава СРСР М. Хрущов.
- При ДГТ відкрита друкарня, в якій друкувалися праці вчених, підручники та навчальні посібники, газета ДГТ.
- 1 квітня 1922 р. - вийшов перший номер газети Донецького гірського технікуму «Техніка і комунізм», що став початком періодичної преси університету.
- При ДГТ створено дитячий будинок. У ньому протягом півтора років містилися 25 дітей безпритульних за рахунок відрахувань від пайка студентів.

1923 рік - рік третій

- Створено гірничий факультет, першим деканом якого був В. І. Бєлов.
- Створено мінералогічний музей.

1924 р. - рік четвертий

- Відбувся перший випуск 10 гірських інженерів, які закінчили ВІК.
- На базі навчальних майстерень створено «Механічний завод ДонТехнікуму», де силами студентів виготовлялися меблі та обладнання для аудиторій і лабораторій технікуму.
- Студенти стали отримувати стипендії: за 12 руб. студенти-члени Союзу гірників, і за
7 крб. - Інші.
- За підтримки профспілки металістів Донецького металургійного заводу при ДГТ створений вечірній робочий технікум, перетворений пізніше в металургійний факультет.

1925 р. - рік п'ятому

- При ДГТ створена досвідчена гірничо-металургійна станція. Пізніше вона була перетворена в Донецьку філію вугільного науково-дослідного інституту (ДонВУГІ).
- Геодезія-маркшейдерський кабінет ДГТ на замовлення міської влади здійснив зйомку і складання першого генерального топографічного плану Донецька.
- Як навчальна дисципліна, до розкладу занять вперше була введена фізкультура.

1926 р. - рік шостої

- У травні 1926 р. ДГТ відзначив своє п'ятиріччя. До цього часу було випущено 25 інженерів-механіків.
- Донецький гірничий технікум реорганізований у Донецький гірничий інститут (ДГІ).
- На гірничому факультеті ДГІ об'єднаний цикл дисциплін гірничого профілю, що поклали початок створення гірської кафедри.
- Викладачі ДГІ проф. А. М. Первушин і проф. А. І. Тулпаров завершили розробку проекту першого в історії Донецька водопроводу і здали його замовнику - міському відділу комунального господарства.
- Бібліотека ДГІ налічувала 30 тисяч томів.

1927 р. - рік сьомий

- 1 січня 1927 навчальний рік розпочався за програмами вищого навчального закладу. Працювали два факультети. Гірський - готував фахівців з експлуатації вугільних родовищ. Гірничо-механічний - гірничих інженерів-електромеханіків і фахівців зі збагачення вугілля. Навчальний процес вели 32 викладача, у тому числі 11 професорів.
- Створено кафедри: рудничної вентиляції і техніки безпеки, збагачення корисних копалин, організації виробництва.
- У грудні 1927 р. вперше в Донецьку була побудована і здана в експлуатацію трамвайна лінія. Всі основні роботи по складанню проекту, прокладання траси виконали викладачі та студенти ДГІ.

1928 р. - рік восьмий

- Створено вуглехімічний факультет.
- З ініціативи проф. П. Є. Добровольського створена механічна лабораторія.
- Організована військова кафедра.

1929 р. - рік дев'ятий

- Вечірній металургійний технікум ДГІ перетворений у Донецький металургійний інститут.
- Створено кафедри: гірської механіки, «Проходка шахт», електротехніки, математики, теорії механізмів і машин, філософії, політекономії, органічної хімії.
- Перебудовані навчальні плани та програми: зменшено термін навчання студентів за рахунок ліквідації стажування після закінчення теоретичного курсу та дипломного проектування, збільшена тривалість виробничої практики.

1930 р. - рік десятого
- На базі вуглехімічного факультету виник Донецький вуглехімічний інститут.
Створено кафедри: органічної хімії, загальної хімічної технології, хімії палива, аналітичної хімії.
- Створено кафедри: металургії чавуну, металургії сталі, прокатного виробництва, механічного обладнання механічних цехів, теорії металургійних процесів.
- Донецький гірничий інститут зайняв 1 місце в змаганні вузів СРСР. «За кращу і своєчасну перебудову роботи, за значне збільшення прийомів і випусків, за швидкий перехід на нові навчальні програми» ДГІ був премійований 3 мільйонами рублів на будівництво студентського містечка.

Автори
Ковальова Лідія Дмитрівна

Особи
Бєлов В. І.
Добровольський П. Є.
Первушин Олексій Михайлович
Тулпаров О.І.
Хрущов Микита