Вехи истории ДонНТУ: рік за роком


Перше десятіриччя (1921-1930)


Шосте десятиріччя (1971-1980)