История / Купечество

Базанов Иван Иванович (1813-1883)


Кузнец Давид Михайлович (Хаимович) (1861-1912)


Кузнецов Ефимий Андреевич (1783-1850)


Медведникова Елизавета Михайловна (1787-1828)


Николай Петрович Поляков (1861-1911 или 1914)


Портнова Александра Никаноровна (1813-1890)


Сибиряков Александр Михайлович (1849-1933)


Сибиряков Иннокентий Михайлович (1860-1901)


Трапезников Иннокентий Никанорович (1830-1865)


Трапезников Никанор Петрович (1786-1847)